- Ambalaj ve atıklar hakkında bilgi

- Ambalaj ve atıklar hakkında bilgi

 

 

Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan ve taşınmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir. Gündelik yaşamımızda yiyecekten, bakım ürünlerine, çiçekten mobilyaya kadar birçok şeyi ambalajıyla satın alıyoruz ve genellikle geri kazandırılabilir nitelikte ambalajlı ürünler kullanıyoruz.

Tükettiğimiz ürünlerin, kağıt/karton, cam, metal ve plastik maddelerinden üretilmiş ambalajları, işimize yaramaz hale geldiğinde ambalaj atıklarını oluşturur. Gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlerin boş ambalajlarının oluşturduğu ambalaj atıkları, evsel atıklara örnektir. Gıda, temizlik ürünleri ambalajları, süt ve meyve suyu kutuları, cam veya plastik şişeler, konserve, salça, bal veya reçellerin cam kavanozları, teneke ve metal konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları ambalaj atıklarına örnektirler. Ambalaj atıklarını geri kazanmak için, çöpten ayrı biriktirmemiz yeterlidir.

Geri kazanım uygulaması yapan belediyeler, ambalaj atıklarını evlerden, okullardan, iş yerlerinden, kısaca üretildiği kaynağında çöpten ayrı olarak toplar. Toplanan ambalaj atıklarını geri kazanım endüstrisine gönderir.

Türkiye’de evlerden kaynaklanan katı atık miktarı yılda yaklaşık 30 milyon ton seviyesindedir. Başka bir deyişle, ülkemizde bir kişi günde 1 kilogram katı atık üretmektedir. Bu miktarın önemli bir kısmı, meyve-sebze ve yiyecek atıklarından oluşmaktadır. Ambalaj atığı olarak tanımladığımız cam, metal, plastik ve kağıt/karton maddeler, ağırlık olarak toplam atıkların yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmaktadır.

1 Ocak 2005’te yürürlüğe girmiş olan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 4. maddesinde ambalaj için şu tanımları getiriyor:

Ambalaj :

Her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünler.

Satış Ambalajı (Birincil Ambalaj):

Herhangi bir ürünü tüketiciye veya nihai kullanıcıya ulaştırmak amacıyla satış noktasında sunulan, bir satış birimi olarak tanımlanan ve ürünle birlikte satın alınan ambalaj.

Dış Ambalaj (İkincil Ambalaj):

Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalaj.

Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj) :

Satış veya dış ambalajın taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek; ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla kullanılan ambalaj (karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolunda kullanılan konteynırları kapsamaz).

Ambalaj Atığı:

Piyasaya sürülen ürünlerin tüketimi sonucu oluşan satış, dış ve nakliye ambalajlarının Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı doğrultusunda toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması gereken ekonomik değere sahip atıkları.

Bilgi

Ambalaj atıklarını kapsayan evsel katı atıklar dışında, katı atık türleri şu şekilde sınıflandırılır:

Tıbbi Atıklar:

Hastane, sağlık ocağı, klinikler gibi tedavi merkezlerinde oluşan kullanılmış ilaçlar, tıbbi malzemeler, ameliyat ve tedavi sırasında oluşan atıklar “tıbbi atık” sınıfına girer. Tıbbi atıklar bulaşıcı hastalıklara neden olabilirler. Bu nedenle, diğer atıklardan ayrı toplanmalı ve kontrollü bir şekilde zararsız hale getirilmelidir.

Endüstriyel Katı Atıklar :

Sanayi ve üretim işlemleri sırasında oluşan tehlikeli ve zararlı madde içermeyen katı atıklara denir. Bu tür katı atıklar genellikle üretim artığı maddeler veya kullanım ömrünü tamamlamış makine ve hurda malzemeleridir.

Tarımsal ve Bahçe Atıkları:

Park ve bahçelerde oluşan bitki artıkları, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan organik kökenli bitki atıkları ve benzeri yerlerde oluşan çalı-çırpı gibi atıklar tarımsal bahçe atıkları olarak isimlendirilir. Bu tür atıklar önemli bir geri kazanım kaynağıdır. Diğer atıklarla karıştırılmadıkları takdirde çeşitli yöntemler kullanılarak kompostlaştırma ve organik geri kazanım işlemine tabi tutulabilirler.

Tehlikeli Atıklar:

Sanayi ve çeşitli kimyasal işlemlerden kaynaklanan, insan ve çevre sağlığına zarar veren atıklara tehlikeli atık denir. Bu atıklar kesinlikle çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde güvenli yöntemlerle toplanmalıdır. Toplama işlemi diğer atıklardan ayrı olarak yapılmalı ve atıklar tehlikesiz hale getirilmelidir.

k:http://www.cevko.org.tr/tAmbalajNedir.aspx

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !